Informacje

Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe stworzyli piloci i instruktorzy wywodzący się z Aeroklubu Jeleniogórskiego.

 Powstało, aby wspomóc realizację ambitnych zadań zawodniczych naszych pilotów, pomagać młodym pilotom w zdobywaniu doświadczenia w lataniu trochę dalej od własnego lotniska, oraz integrować środowisko lotnicze.

 Od wielu lat braliśmy aktywny udział w działalności sportowej AJG – m.in. współorganizując Karkonoskie Zawody Szybowcowe, czy tworząc Zimowy Puchar Karkonoszy. Nasi piloci startują w Mistrzostwach Polski klasy Klub, Standard, Otwartej oraz Grand Prix. Można nas spotkać na wielkich międzynarodowych imprezach m.in. Pribina Cup i FCC Gliding na Słowacji, na Mistrzostwach Czech w klasie Duo/Kombi oraz na wielu innych zawodach szybowcowych – krajowych (m.in. KZS Ostrów, Leszno, Częstochowa) i międzynarodowych (np. Puchar Safari czy Orlikove Prehanki w Czechach).

 Potrzeba powołania własnego Stowarzyszenia zaczęła w nas dojrzewać coraz bardziej od jesieni 2009 r. Ponad rok trwały dyskusje nad ostatecznym kształtem Naszej organizacji. Ostatecznie na przełomie 2010 i 2011 roku odbyliśmy cały szereg spotkań, których zwieńczeniem było Zebranie Założycielskie (15.01.2011r). Po przyjęciu ostatecznej wersji Statutu i przeprowadzeniu wyborów, złożyliśmy dokumenty rejestrowe do Sądu Rejonowego we Wrocławiu, a w dn. 15.02.2011 r. zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyciąg ze Statutu:

(§6) Stowarzyszenie powołane zostało do realizacji następujących celów:

  1. stwarzania warunków do uprawiania sportów lotniczych i szybownictwa przez członków Stowarzyszenia oraz wzajemnej pomocy i wspieraniu się w lataniu wyczynowym i zawodniczym oraz turystycznym i rekreacyjnym;
  2. upowszechniania oraz działalności edukacyjnej w zakresie sportów lotniczych, w szczególności wyczynowego i zawodniczego uprawiania sportu szybowcowego;
  3. popularyzacji działalności lotniczej – a w szczególności szybownictwa – na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim, oraz kultywowaniu tradycji lotniczych Góry Szybowcowej, jako jednego z miejsc narodzin i początków rozwoju szybownictwa;
  4. popularyzacji i rozwoju lokalnych i krajowych osiągnięć i tradycji lotniczych;
  5. .propagowania wiedzy i umiejętności lotniczych wśród pilotów i uczniów-pilotów;
  6. umożliwianie poznawania i uprawiania sportu szybowcowego przez osoby niepełnosprawne.

Dodaj komentarz