Władze

Zgodnie z paragrafem 16 pkt 1 Statutu KSS Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 
W skład obecnego Zarządu wchodzą:
 • Marek Jóźwicki – Prezes
 • Marek Korneć – Wiceprezes
 • Romuald Dorofiejczyk – Skarbnik
 • Zbigniew Oborowski – Sekretarz
 • Roman Mączniewski– Członek Zarządu
 
Skład Komisji Rewizyjnej stanowią:
     Michał Puzyński  ,   Aleksander Jędrosz   ,   Andrzej Wolniak

Dodaj komentarz